98 درصد روحانیون زیر خط فقر هستند

نماینده ادوار مجلس‌ گفت‌: اغلب روحانیون مستاجر هستند و زن و بچه‌شان را با موتوری قراضه به این‌‌طرف و آن‌طرف می‌برند و با نماز و روزه استیجاری امرارمعاش می‌کنند.

قیمت بلیت هواپیما ارزان شد

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نرخ جدید پروازهای داخلی را که از تاریخ ۲۱شهریور اجرایی می‌شود منتشر کرد که در آن قیمت بلیت هواپیما در بیشتر مسیرها بیش از پنج درصد…