قطر، میانجی تازه منطقه؟!

امیر قطر ظهر امروز در سفری ناگهانی برای اولین بار به ایران آمد. با افزایش تنش‌های نظامی ایران و آمریکا و حادثه سقوط هواپیما و مرگ سلطان قابوس، پادشاه عمان، آیا این سفر آغاز فصل تازه‌ای از نقش قطر به عنوان میانجی جدید منطقه است؟