تحریفات اسناد ادعای وقف جنگل های هیرکانی

محمد داسمه، وکیل محیط زیست_ سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق‌مشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. در یادداشت پیش رو سعی می کنم تحریفات اسناد موقوفه مدعی شده را نشان دهم.

متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرا سال 92 مستند دادخواست را وقف نامه 1218 قمری قراردادند رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقف نامه بود متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه های متعدد با رسانه های رسمی وقف 1218 را بازنویسی وقف 860 قمری اعلام کردند. حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر ( سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمن ماه سال 1386 که در راستای بند و ماده 3 قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندی آماري را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده بازنويسي اسناد وقفي تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند كـه بـراي عمـوم افـراد
قابل استفاده و استناد باشد اطلاق گردیده و باز حسب ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه می باشد حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف 860 قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده در آق مشهد است با مفاد وقف نامه 1218 قمری مشخص میگردد برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف 1218 بازخوانی و بازنویسی می باشد اما به جای تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته
در کتیبه یعنی وقف 860 نامی از واقف نیامده است اما در وقفنامه 1218 قمري نام واقف میرعبداله ساروي الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید نموده اند
در کتیبه وقف 860 نام آق مشهد نیامده است اما در وقف نامه 1218 نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است نام این دو روستا در بازنویسی 1218 قید گردیده در کتیبه به حدود اربعه اي اشاره شده به نام هاي حد شرقی تیرکه دره – حد غربی بلور کوه – حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ اما در وقفنامه 1218 قمري هیچگونه اشاره اي به حدود موقوفه نشده است و بصورت کلی نوشته روستاي آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق داره به امامزاده حارث اما در وقفنامه 1218 قمري به نام امام زاده حارث اشاره اي نشده و تنها به بقعه مبارك در روستا اشاره شده – لازم به ذکر است روستاي آقمشهد داراي دو امام زاده میباشد در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام هاي حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده در صورتیکه در وقفنامه 1218 قمري واقف خود و فرزندان خود را بعنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علماي شهر ساري تفویض داده است.
در کتیبه نام واقف و امضا واقف وجود ندارد اما در وقفنامه 1218 نام واقف وجود دارد اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان وجود دارد.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا تعلق دارد به امام زاده حارث بن امام موسی کاظم در صورتیکه در وقفنامه 1218 واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است . اگر املاك ششدانگ متعلق به امام زاده باشد چگونه میشود فرد دیگري یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد
از نکات اساسی دیگر اینکه علی رغم اینکه وقف 860 به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف می باشد خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است ولی باید گفت وقف 860 وقف خاص است ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی 1218 مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی می باشد. و نظر به اینکه وقف 860 وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را نداشته چرا که حسب ماده 81 قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم که در پاسخ فرمودند در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی می باشد و در حکم تحریف است.
لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی 1218 قمری می باشد یک سند مجعول می باشد که به در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون جعل، قلب حقیقت و تحریف صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت می باشد و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائه شده و مستندات، استدلال های حقوقی استفتاء فقهی صورت گرفته هیچگونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست نمودند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.