فراز شامگاهی 9 آذر 1378

ابَرتورم «به زبان ساده» چیست؟!

تورم یکی از اصطلاحات پر تکرار دنیای اقتصاد است. تورم یا گرانی، به افزایش قیمت کالاهای نسبت به روزهای گذشته گفته می‌شود. اما گاهی، تورم به طور افسار گسیخته و غیرقابل مهاری افزایش می‌یابد. در این صورت، ارزش پول ملی به شدت افت کرده و به اصطلاح، «ابرتورم» رخ می‌دهد
مطالعه مطلب ...