مرور آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نفس کشیدن سخته…

مدارس مقطع ابتدایی تهران امروز تعطیل بوده‌است. زمزمه تعطیلی مراکز آموزشی به دلیل آلودگی هوا از ابتدای هفته کنکونی به‌ گوش می‌رسید. افزایش…