مرور اقتصاد سینما

اقتصاد سینما

دولت بگوید چرا دلار 400 درصد گران شد

« گرانی در نتیجه  انحراف از مسیر  اقتصادی رخ می‌دهد و گویای آن است که سیاست‌گذاران اقتصاد را با سوء مدیریت پیش می‌برند». این مطلب واکنش سید بهاءالدین حسینی، تحلیلگر…

جوکرهای بیهوده در گیشه!

برای سینمای متکی به ارمغان های مالی دولت، متاثر از تصمیمات سلیقه ای دولت و امیدوار به تدبیر بی تاخیر دولت، طبیعتا کرونا و یا هر بهانه دیگری، مصداق بارز تیر خلاص…

هالیوود زیر بلیط کرونا !

سینماهای جهان با امید به فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در تابستان، به اکران گسترده در این فصل امید بسته بودند. صنعتی که در جهان تنها تا میانه ماه مارس، بیش از ده…