مرور اقتصاد سینما

اقتصاد سینما

شناسایی نهادهای بودجه‌خوار سینمایی/از بنیاد سینمایی فارابی و بودجه‌های میلیاردی آن چه می…

بیتا محسنی _ «بیش از ٨۰ درصد از سینمای ایران دولتی است»؛ این جمله یکی از مدیران اسبق سینمایی است که به بیش از ٧ سال پیش باز می‌گردد. دولت و نهادهای زیر مجموعه آن از…

سینما؛ برویم یا نرویم؟

سالن‌های سینمایی بخشی از اقتصاد کشورها هستند که با شیوع کووید-۱۹ ضررهای بسیاری را متحمل شده‌اند. امروز اما، در تعدادی از کشورها سالن‌های سینما و تیاتر قعالیت…