مرور اقتصاد هنر

اقتصاد هنر

سالِ سخت سینمای ایران!

ناگفته پیداست که سینمای ایران در آستانه فصل تازه و تحت تاثیر ویروس کرونا، شرایطی را سپری می کند که تا به حال تجربه نکرده بود. تعطیلی سینماها تا پایان سال ادامه خواهد…

سرایت کرونا به روزنامه ها

شیوع کرونا در کشور، قرنطینه بسیاری از مردم، دورکاری و خانه نشین شدن بیشتر مردم برروی تیراژ روزنامه ها نیز تاثیر گذاشته است. در پی شیوع کرونا کسب و کارهای بسیاری تحت…

انزوای سینماها در تب کرونا!

اسفند ماه تب و تاب است، یک انتظار شیرین برای شروع و تازگی. در آستانه تازگی قرار گرفتن خود به اندازه تازه شدن خوش حس و حال است و دیدن پنجره هایی که هیاهو و تردد…

زوالِ یک جشنواره…!

موسیقی ایران شبیه به مسافری است که از ابتدای ورود تا متاثر شدن از تحولات سیاسی ایران و در نهایت رسیدن به آنچه امروز از آن تعریف می شود( کنترل شده و با در نظر گرفتن…