مرور اقتصاد هنر

اقتصاد هنر

سوداگریِ تاریخ در بازار سیاه…!

اسمش بازار سیاه است اما رسما هرکجا که چشم بگردانی نشانه هایی از آن را خواهی یافت؛ از بُعد گسترده تر با دست اندرکاری واسطه های بین المللی در قالب مافیای عتیقه گرفته…

جوکرهای بیهوده در گیشه!

برای سینمای متکی به ارمغان های مالی دولت، متاثر از تصمیمات سلیقه ای دولت و امیدوار به تدبیر بی تاخیر دولت، طبیعتا کرونا و یا هر بهانه دیگری، مصداق بارز تیر خلاص…

زنگ خطر معیشت اهالی تئاتر!

باید اعتراف کرد ویروس کرونا دیگر برای همیشه چهره‌ هنر را در سراسر جهان تغییر داده است؛ چهره ای زخمی که هنوز در تلاش است حیات و بقا را با تمام توان فریاد کند. با این…