مرور اقتصاد هنر

اقتصاد هنر

سینما در برزخ نمایش و فرسایش…!

حالا که تبِ داغِ ویروس کرونا، طیف گسترده تری از مردم را درگیر کرده دیگر نمی توان بحران های جدی این بیماری فراگیر را در پستو پنهان کرد. به همین دلیل جامعه دوباره به…

فارابی زیرِ تیغِ کندِ شفافیت!

بیتا محسنی _ سینمای ایران در یک دهه اخیر جدا از معضلات ساختاری ، بستری برای ورود و خروج پول های مشکوک شده است. این روند با توجه به آن چه در سطر های پیش گفته شد، باعث…

انحصار در شبکه نمایش خانگی

شبکه نمایش خانگی این روزها، دوران پر فراز و نشیبی را از سر می گذراند، شبکه ای که از نقطه آغاز تاکنون از سازو کار مالی گرفته تا سیستم مدیریتی روی لبه تیغ راه می رود.…