مرور اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

جنجال جدید بر سر FATF

موضوع پیوستن ایران به FATF طی سال‌های گذشته یکی از جنجالی‌ترین مباحث بین سیاستمداران بوده است. عده‌ای بر این باورند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون، گشایش…

بنزین سوپر

در روزهایی که انتظار می‌رود سهمیه‌بندی بنزین برای جلوگیری از قاچاق رو به افزایش سوخت اجرا شود خبر از کمیاب شدن «بنزین سوپر» به گوش می‌رسد. در سال‌های گذشته این کمبود…