مرور اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

جزئیات بسته‌ حمایتی دولت

۲۴ آبان ماه قیمت بنزین افزایش یافت. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد هم به ۳ هزار تومان رسید. به‌دنبال افزایش قیمت بنزین دولت…