مرور انرژی

انرژی

یک میلیون بشکه نفت در بورس به فروش رفت

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: میزان فروش نفت از اردیبهشت ماه تا کنون، ‌حدود یک میلیون بشکه نفت خام سبک و۷۰ هزار بشکه نفت خام سنگین در رینگ بین‌المللی بورس…

پورمختار: زنگنه فرمانده خوبی بوده است

چند سال پیش، حسن روحانی در اظهار نظری ماندگار در باب تمرکز قدرت و اطلاعات در غیاب نظارت و شفاف‌سازی گفت: «اگر سلمان و ابوذر هم باشند، فاسد می‌شوند». حال، وضعیت مبهمی…