مرور بازرگانی

بازرگانی

دیوار و شیپور زیر ذره‌بین

دو سال اخیر ایام پر فراز و نشیبی برای استارت‌اپ‌های شیپور و دیوار بوده است. از متهم شدن به کلاه‌برادری برخی کاربران‌شان تا برخی اشکلات محتوایی آن‌ها. این‌ها در…