مرور بازرگانی

بازرگانی

بنزین سوپر

در روزهایی که انتظار می‌رود سهمیه‌بندی بنزین برای جلوگیری از قاچاق رو به افزایش سوخت اجرا شود خبر از کمیاب شدن «بنزین سوپر» به گوش می‌رسد. در سال‌های گذشته این کمبود…

دیوار و شیپور زیر ذره‌بین

دو سال اخیر ایام پر فراز و نشیبی برای استارت‌اپ‌های شیپور و دیوار بوده است. از متهم شدن به کلاه‌برادری برخی کاربران‌شان تا برخی اشکلات محتوایی آن‌ها. این‌ها در…