مرور بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

زیبایی به‌شرط چاقو؟

بر اساس اخرین گزارش انجمن بین‌المللی جراحی پلاستیک ایران رتبه ۲۰ در جراحی‌های پلاستیک جهان دارد. این رتبه را بیشتر از هر چیزی، تحت تاثیر تعداد بالای رینوپلاستی…