مرور بیمه

بیمه

لشگر بیکاران در آمریکا

با شیوع کرونا در آمریکا و با وجود انواع مداخله‌های دولت و کنگره برای حمایت از اقتصاد، روزانه تعداد زیادی از شهروندان این کشور با مراجعه به مراکز مخصوص وزارت کار،…

معمای درمان یک ویروس!

در چند دهه اخیر پیشرفت‌های علمی تا حدی بوده که تقریبا برای تمام بیماری‌های مرموز و کشنده یا واکسنی برای پیشگیری از ابتلا کشف شده و یا درمان دارویی برای کنترل بیماری.…

سال ۹۸ ؛ سالِ جبران خسارت‌ها

در حالی در روزهای پایانی سال ۹۸ به سر می بریم که بحران‌های پی در پی از ابتدای سال برای دولت، در یک ویژگی مشترک بوده اند و آن هم تکلیف دولت به جبران خسارت‌های ناشی از…

گریز بیمه ها از گلوگاه مالیات

«مالیات» گزینه پیش‌روی دولت برای تامین بودجه سال آینده ، حالا به سراغ «بیمه» نیز رفته است. از همین‌روست که فعالان صنعت بیمه این روزها در تکاپو هستند تا معافیت‌های…