مرور تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

مستمری‌بگیرِ تامین اجتماعی

امام جمعه مشهد در مصاحبه‌ای گفته مستمری دریافتی‌اش از تامین اجتماعی، ۲میلیون ۲۰۰هزار تومان است. اما چه کسانی مستمری تامین اجتماعی دریافت می‌کنند؟ برای دریافت…

کامیون‌داران در سراشیب بحران

«بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیون‌داران به جاست.» این تازه‌ترین گفته‌های مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان درباره معضلات کامیون…