مرور ترجمه

ترجمه

تقلب در صدور ویزای پناهندگی

وزارت امور مهاجرت بلژیک دادخواستی در مورد سعید بشیرتاش و همسرش دریا صفایی را به دادستانی فدرال این کشور ارائه داده است. بر براساس این دادخواست، بشیرتاش و همسرش به…

برای نجات زمین چه کنیم؟

جان زمین در خطر است! این هشداری است که سال‌هاست ملکه ذهن زمین‌شناسان و دغدغه‌مندان محیط زیست شده است. انبوه اقدامات انسانی در سال‌های اخیر، ضربه مهلکی به محیط…

برگزیت؛ دوراهی سلطه و سود

درست در روزهای پایانی مذاکرات بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بود که نزدیک بود تمام رشته‌ها بر سر «ماهی‌گیری» پنبه شوند. صنعتی که تنها یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی…