مرور توسعه

توسعه

یک قرن با سربازی اجباری

از اجباری‌شدن سربازی در ایران ۹۵ سال می‌گذرد. در این سال‌ها قانون سربازی تغییراتی کرده اما اصل آن بدون تغییر مانده است. نخستین قانون سربازی عمومی ۱۶ خرداد ۱۳۰۴…

داستان یک پرنده آبی

بیش از یک دهه از زمانی که توییتر با کاربرد خاص امروزش مورد استفاده قرار گرفته، می‌گذرد. یک دهه‌ای که شاید جالب باشد بدانیم توییتر را چگونه به توییتر تبدیل کرد!…

عمران در بند بودجه ناکافی

700 هزارمیلیارد تومان پروژه ناتمام عمرانی در کشور وجود دارد. این خبر را  رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفته است  و در ادامه نیز افزوده که «ردیف های اعتباری در نظر…