مرور جامعه

جامعه

بیداد گرانی از تخم مرغ تا لبنیات

چند روزی است قیمت برخی اقلام مواد غذایی در سکوتی خبری افزایش پیدا کرده‌اند. به این ترتیب باز هم با موج جدیدی از تورم در محصولات غذایی رو‌به‌رو هستیم که ممکن است پس…

زندگی روی خط تنگنا

زندگی گران شده؛ حتی آمارهای رسمی هم این گفته را تصدیق می‌کند. افزایش هزینه‌های معیشت تناقض‌های موجود در حرف و عمل سیاستگذاران اقتصادی را عیان کرده است. اواسط سال…