مرور جامعه

جامعه

صدا، تصویر؛ ممنوعیت

ممنوعیت تصویر و صدا یکی از سیاست‌های تنبیهی صدا وسیما علیه برخی از چهره‌ها بوده است. سیاستی که قاعده مشخصی ندارد و کوچک و بزرگ نمی‌شناسد. در میان…

اینجا خاک وطن را می فروشند

فروش خاک جنگل‌های هیرکانی خبری بود که در میان اخبار خوب و بد هفته گذشته گم شد. خاکی که گفته شده هر۱۰ کیلوی آن۲۰هزار تومان معامله می‌شود. خاک جنگل‌های هیرکانی…

بانکداری ایرانی در حال گذار

 اسفند سال قابل بود که ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گرفت. نتیجه‌‌ای که پس از فراز و نشیب‌های 18 ماهه و موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیار به دست آمد. اف‌ای‌تی‌اف،…

اتهام تفهمیم شد؛ سرقت پوشک!

وقتی از او پرسیدم آیا وکیل هم داشتی؟ پاسخ‌اش کوتاه بود: «وکیل ما خدا بود.» این بخشی از گفتگوی «فراز» با پدری است که به تازگی، اتهام سرقت پوشک به او تفهیم شده است. او…

ردپای مافیا در ماجرای گوشت

یک ماه اخیر هرچه خبر از بازار گوشت قرمز رسیده، خبر از آشفتگی و تلاطم دارد. از حذف آن در سفره‌های مردم تا رشد ۱۰۰ درصدی قیمت و ردپای قاچاق دام و .... حالا اما یک…

سیاهه مهاجرت ایرانیان

از فرصت‌های تحصیلی تا کسب درآمدهای بیشتر، از بهبود وضعیت شغلی تا فشار‌های فرهنگی و سیاسی. این‌ها تنها بخش از دلایل و ریشه‌های اصلی مهاجرت در دنیا است. موضوعی که به…