مرور جامعه

جامعه

در جست و جوی متهم آلودگی هوا

به سبب سوزاندن مازوت در حدود یک چهارم نیروگاه‌های و برخی از مراکز صنعتی در کشور، هوای بسیاری از شهرها در شرایط بحرانی قرار گرفته است. سوخت ارزانی که از یک سو وزارت…

شهروندان در بن‌بست کرونآلودگی

هوای تهران به ویژه در مرکز و جنوب بار دیگر آلوده است. این آلودگی با موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا همزمان شده. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند شرایط جوی پیش آمده…

آقازاده‌های نجیب و بامعرفت

ارسلان امیری_ نجابت از جنس و خانواده اصالت و شرافت و عزت نفس است، انسان های تجيب بخشنده، بی کینه، و قابل اعتمادند. با مردم به احترام رفتار می کنند، اهل دورویی و ریا…

ظلمات شبانه در تهرانِ خاموش !

دولت به بهانه افزایش مصرف انرژی برق و گاز در بخش خانگی کشور، اجرای طرح خاموشی یک درمیان روشنایی معابر و روشنایی بزرگ راه‌ها پس از ساعت ۲۱  را اجرا کرده است. موضوعی…