مرور جامعه

جامعه

جامعه ایرانی تحت فشار است

تعداد قابل توجهی افراد شاغل در جامعه ایران که با دستفروشی و مسافرکشی امرار معاش می‌کنند و میزان آنها گاها حتی به 12 برابر نرم جهانی می‌رسد موضوعی است که می‌توان آن…

خوره خام‌فروشی بر جان اقتصاد ایران

صادرات مواد خام امری رایج در مبادلات و تجارت جهانی است.اما این نوع صادرات زمانی به آسیب تبدیل می‌شود که اقتصاد کشور در وضعیت رکود نباشد. در شرایط رکود کشور…

وقوع سیل؛ بحران ناتمام ایران…!

خسارت سیل در «شیروان»؛ بالغ بر ٢۶٩ میلیارد تومان، در «تالش»؛ بالغ بر ۱٧۰ میلیارد تومان، در «هرسین»؛ بیش از ٩ میلیارد تومان ؛ این تنها چند نمونه از مناطقی است که در…