مرور سیاسی

سیاسی

بی نقاب در صف پاستور!

تا ۱۴۰۰ فاصله زیاد است. صف طالبان پاستور اما دراز شده و فعالیت‌ها هم رنگ آشکارتری به خود گرفته است. از محمود احمدی‌نژاد رییس دولت سابق که سروکله‌اش به هربهانه‌ای و…

دادگاه جرم سیاسی؛ به پیش یا عقب؟

علیرضا زاکانی اولین متهم دادگاه جرم سیاسی شد. پس از چهار سال، ناگهان قانون زمین‌مانده جرم سیاسی شامل رییس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس و اصول‌گرای قدیمی شد تا قوه…

قره‌باغ همچنان خونین است

صلح به روایتی چند ساعت داوم داشت و به روایت دیگر فقط چند دقیقه. پس از چند روز مذاکره قرار بود ارمنستان و آذربایجان راس ساعت دوازده شنبه به ۱۳ روز درگیری مداوم پایان…

قدرت بازیگری در یک مناظره!

سال ۱۹۸۰، مردم ایالات متحده از سیاست‌های کارتر به تنگ آمده بودند. در آن سال، «ریگان» رقیب انتخاباتی «کارتر» بود. در مناظرات انتهاباتی آن سال، ضربه‌ای هرچند خفیف…