مرور سیاسی

سیاسی

فکت از «محمد مصدق» در جلسه قطعنامه 2231

این بار نه دور آن میز بزرگ گرد، که با فاصله هزاران کیومتری از یکدیگر نشسته بودند. هرنماینده در یک کشور. کرونا بین حضور فیزیکی آدم ها فاصله انداخته و جلسه شورای امنیت…

شلیک بی‌مجوز

حدود شش ماه از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی می‌گذرد. روز گذشته دادستان نظامی تهران اعلام کرد شلیک موشک دوم نیروهای سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین…

چرخش به شرق !

مقامات دولتی حرفی از کلیات و حتی جزییات نمی‌زنند و نمایندگان مجلس هم در جریان نبودند و نیستند. هر آنچه درباره سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین وجود دارد در حد…