مرور شهر

شهر

تهران؛ تشنه هوای پاک!

همزمان با جولان کرونا و موج سوم همه‌گیری این بیماری، آلودگی هوا نفس تهران را گرفته است؛ این زخم کهنه امسال با درد مضاعف کرونا عفونی‌تر شده و برغم هشدار کارشناسان…

چگاسفلی، تاریخی روی آب!

می‌گویند همتای آن در بین مواریث ۶ هزار ساله خاورمیانه تا به حال وجود ندارد! چگاسفلی، محوطه‌ای باستانی متعلق به دوران ۳۸۰۰ تا ۴۷۰۰ پیش از میلاد در شهرستان بهبهان…