مرور شهر

شهر

شکاف طبقاتی باز هم زیاد شد

شاخص ضریب جینی به بالاترین میزان خود طی هشت سال گذشته رسید. به گزارش فراز، بنابر جدیدترین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر ساخته است، شاخص ضریب جینی کل کشور به روند…