مرور طنز

طنز

فراز نامه؛ والا منم بی‌خبرم!

در راستای صحبتهای اخیر رییس جمهور محترم که گفتند من مثل شما جمعه صبح فهمیدم که بنزین گرون شده و خودم خبر نداشتم خبرنگار فراز در پایان جلسه هیئت دولت از بعضی از وزرای…

کنکور فراز

هر روزه خبرها و سوژه‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود که در نظر داریم از نگاهی طنز در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای به آن بپردازیم.