مرور فراز بامدادی

فراز بامدادی

از دود، بنزین بگیرید!

شرکتی به نام «لانزا تِک» توانسته است با بازیافت گازهای گلخانه‌ای به سوخت دست پیدا کند. جزئیات این فرایند را ببینید.

ماجرای رانت پتروشیمی‌ها چیست؟

با افزایش قیمت بنزین انتقادات نسبت به یارانه صنایع پتروشیمی افزایش یافته است. مدافعان افزایش قیمت بنزین استدلال می‌کنند پرداخت یارانه بنزین در قالب کاهش قیمت…

کنکور فراز

هر روزه خبرها و سوژه‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود که در نظر داریم از نگاهی طنز در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای به آن بپردازیم.