مرور فراز بامدادی

فراز بامدادی

بهار سخت کارگران ساختمانی

کرونا در سراسر دنیا تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ را با تهدید جدی مواجه کرده و به تعطیلی کشانده است. بسیاری از کارگران و کارمندان را نیز خانه نشین کرده و با کاهش…

لشگر بیکاران در آمریکا

با شیوع کرونا در آمریکا و با وجود انواع مداخله‌های دولت و کنگره برای حمایت از اقتصاد، روزانه تعداد زیادی از شهروندان این کشور با مراجعه به مراکز مخصوص وزارت کار،…

معمای درمان یک ویروس!

در چند دهه اخیر پیشرفت‌های علمی تا حدی بوده که تقریبا برای تمام بیماری‌های مرموز و کشنده یا واکسنی برای پیشگیری از ابتلا کشف شده و یا درمان دارویی برای کنترل بیماری.…