مرور فراز شامگاهی

فراز شامگاهی

سعید محمد به آخر خط رسید

می گوید تخلفی نکردم که برکنار شوم. سعید محمد چند ساعت بعد از مصاحبه سردارجوانی معاون سیاسی سپاه اطلاعیه ای منتشر کرد و همچنان اصرار کرد که علت رفتنش از قرارگاه…

تا ۱۴۰۰ با زنجانی

هشت سال گذشت اما بدهی‌های بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است. درواقع هنوز اصلا مشخص نیست ۲ میلیارد یورویی که زنجانی از کشور خارج کرده کجاست. اموالی که از او در ایران…