مرور برگزیده سردبیر

برگزیده سردبیر

تواضع چگونه «تواضع» شد؟

«جلیل تواضع»، موسس آجیلی و خشکبار تواضع درگشت. حاج جلیل متولد سال ۱۳۱۵ در محله احراب تبریز بود. پدرش «حاج علی یوسف‌پور» که از کشاورزان شهره شهر تبریز بود، در…

درگذشت رجل سیاسی

اعظم طالقانی درگذشت؛ زنی که خودرا «رجل سیاسی» می‌دانست و سال‌ها برای اثبات آن تلاش کرد این اما همه آن چیزی نبود که دختر آیت الله سید محمود طالقانی در عمر ۷۶…

گزارش یک جشن

آخرین جمعه مهرماه امسال مردم انبوه برای جمع‌آوری انار در مزارعشان جمع شدند. رسمی چند صد ساله که برای هر باغدار درآمدی بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد داشت.

توقیفی‌های پرفروش

«خانه پدری» نام فیلم توقیفی کیانوش عیاری است که پس از حدود ده سال اکران شده‌بود و دوباره توقیف شد. این فیلم در دو روز نخست اکران خود بیش از ۲۰۰ میلیون تومان فروش…