مرور برگزیده سردبیر

برگزیده سردبیر

انتخابات در ایستگاه آخر کاخ سفید

دیوارهای امنیتی گرد کاخ سفید چند لایه شده است. در شهرهای بزرگ مثل نیویورک و واشنگتن فروشگاه‌ها با حفاظ‌هایی ویترین‌ها را پوشانده‌اند. فرماندار فلوریدا، یکی از…