مرور برگزیده سردبیر

برگزیده سردبیر

کلاه‌برداران روی آنتن

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که در دعوت مهمان‌ها به برنامه‌های مختلف، هیچگونه آینده‌نگری ندارد. مهمان‌های صداوسیما گاهی بسیار جنجال برانگیر…

رسانه های رانتی؟!

روزنامه‌هایی وجود دارد که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دریافت کرده و ماه به ماه سهمیه کاغذ دولتی می‌گیرند روزنامه‌هایی که بعید است نام هیچ کدامشان به…