مرور برگزیده سردبیر

برگزیده سردبیر

تراژدی نمایش های بی جان

بیتا محسنی ـ موضوع شیوع ویروس کرونا در حهان حالا با ابعاد تازه ای مواجه شده است. ابعادی که در روزهای نخست شیوع این ویروس عجیب و مرگبار شاید چندان به…