مرور برگزیده سردبیر

برگزیده سردبیر

قصه مرگ و زندگی «حرا»

«جان ریه‌های تنفسی بندر دیر در خطر است». این خبری است که سه روز قبل توسط رسانه‌ها منتشر شد و بر اساس آن جنگل‌های حرای شهرستان دیر قربانی دیگر ایجاد…