مرور برچسب

آراممکو

تنزل رتبه اعتباری عربستان

موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، یکی از سه موسسه بزرگ در این زمینه در جهان، رتبه اعتباری عربستان سعودی را یک درجه تنزل داده است. به گزارش بی‌بی‌سی، در رده بندی جدید، رتبه…