مرور برچسب

آموزش

جهانگیری بحران کرونا

گسترش ویروس کرونا در جهان تبدیل به بحران بزرگی شده است. راهکارها و رویکردها برای مهار این بحران در کشورها تقریبا مشابه است اما اجرای آنها در کشورهای مختلف تفاوت…

پول بده، زبان انگلیسی بخوان

سوم مهر در جلسه علنی مجلس طرحی به نام «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی» به تصویب رسید. طرحی که براساس آن آموزش زبان انگلیسی از هنرستان و راهنمایی حذف…