مرور برچسب

اصول‌گرایان

دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

مجلس یک‌دست اصول‌گرای یازدهم زیربار شفافیت آرا نرفت. مجلسی که یکی از شعارهای محوری‌اش شفافیت بود به طرح شفافیت آرا رای نداد. اصول‌گرایان و پیروان پایداری در مجلس دهم…

بی نقاب در صف پاستور!

تا ۱۴۰۰ فاصله زیاد است. صف طالبان پاستور اما دراز شده و فعالیت‌ها هم رنگ آشکارتری به خود گرفته است. از محمود احمدی‌نژاد رییس دولت سابق که سروکله‌اش به هربهانه‌ای و…

اصولگرایان در بزنگاه انشقاق

چه کسانی بر صداوسیما حکومت می‌کنند؟ رییس این سازمان؟ مدیران میانی؟ یا مدیران نامرئی؟ سازوکار اداره صداوسیما چگونه است که یکی از مجریان آن ادعا کرده این سازمان علیه…