مرور برچسب

افزایش فروشندگان

جامعه ایرانی تحت فشار است

تعداد قابل توجهی افراد شاغل در جامعه ایران که با دستفروشی و مسافرکشی امرار معاش می‌کنند و میزان آنها گاها حتی به 12 برابر نرم جهانی می‌رسد موضوعی است که می‌توان آن…