مرور برچسب

اقتصاد ایران

دلهره اقتصادِ پساکرونا

با ادامه بحران شیوع ویروس کرونا، نگرانی‌هایی درباره وضعیت اقتصاد پس از پایان این بیماری در بین صحبت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد؛ اینکه با وجود نرخ…

سایه سنگین کرونا بر سر بازارها

«تا زمانی که بانک‌ها باز باشند بازار هم فعال است. ما تعهد و چک داریم پس وقتی بانک‌ها کار می‌کنند بازاری‌ها هم باید به فعالیت‌شان ادامه دهند.» این صحبت را یکی از…

تکانه های ارزی

درحالی که به نظر می‌رسید با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) نرخ ارز با جهش قیمت روبه رو شود اما این اتفاق نیفتاد. یک کارشناس حوزه ارز در…