مرور برچسب

اقتصاد سینما

پشت پرده یک واگذاری!

چند روز پیش بود که خبری پیرامون واگذاری سایت «سینماتیکت» به هولدینگ «صباایده» منتشر شد؛ خبری کوتاه و خطی که آرام آرام در میان اخبار مربوط به کرونا ناپدید و بعد…

انزوای سینماها در تب کرونا!

اسفند ماه تب و تاب است، یک انتظار شیرین برای شروع و تازگی. در آستانه تازگی قرار گرفتن خود به اندازه تازه شدن خوش حس و حال است و دیدن پنجره هایی که هیاهو و تردد…