مرور برچسب

اقتصاد هنر

فساد اقتصادی بر پرده نقره ای

سینما بازتاب آن چیزی است که  در جامعه اتفاق می‌افتد. در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ سینماگران بیشتر به‌دنبال ساخت فیلم‌های دفاع مقدس بودند. در اواسط دهه ۷۰ و دهه ۸۰…

زخم سانسور بر بدنه ادبیات

یکی از مشکلات اصلی ادبیات و آثار ادبی در این روزها سانسور است. بسیاری از آثار ادبی به دلیل ممیزی و سانسورهای وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت نمی کنند، ناشران از ترس…

فقدان اصالت در آثار ادبی

کاهش چشمگیر خرید کتاب، تعطیل شدن کتاب فروشی ها و کاهش سطح مطالعه مردم این فرضیه را در کشور مطرح می کند که شاید سطح کیفیت آثار ادبی در کشور افت کرده اند. بسیاری از…