مرور برچسب

اکران آنلاین

جوکرهای بیهوده در گیشه!

برای سینمای متکی به ارمغان های مالی دولت، متاثر از تصمیمات سلیقه ای دولت و امیدوار به تدبیر بی تاخیر دولت، طبیعتا کرونا و یا هر بهانه دیگری، مصداق بارز تیر خلاص…

هنر مجازی؛ آشوب یک هجرت…!

این روزها کند می گذرد، این روزهای در فاصله زندگی کردن و نفس تنگی، این روزها که دغدغه ها لحظه ای، به روز رسانی می شوند و آن ها که پیش از شیوع این ویروس نیز حال و…