مرور برچسب

ایدرو

حضور دولتی ها در بازار سرمایه

روز چهارشنبه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در بورس تهران عرضه و با هجوم خریداران مواجه شد. به این ترتیب، رکورد تعداد مشارکت‌کنندگان و میزان عرضه اولیه شکسته…