مرور برچسب

بازار سرمایه

بدهی دولت انباشته می‌شود

دولت تصمیم گرفته سهام نفت را به مردم بفروشد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که طی یک هفته گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر «گشایش‌های اقتصادی» گوش رسید. گمانه زنی‌ها در…

هسته سخت بورس

اگر ورود میلیون‌ها تازه وارد به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به فال نیک گرفته شده است و ناظران اقتصادی نیز آن را دریچه‌ای برای جذب نقدینگی‌های سرگردان می‌دانند و…

حصر کارگزاری‌های بورس شکست

بازاری که مدتی است، آوازه‌اش با اخبار گوناگون خود، به گوش اهالی دورترین مناطق کشور نیز رسیده است، حالا در آستانه یک تحول مهم است. واقعیت آن است که اگر بازیگران بازار…

ترس آفت بازار سرمايه است

افت و خيز بازار سرمايه طي ماههای گذشته، اوقات دلهره‌آوري را براي سرمايه‌گذاران خرد و خانگي رقم زده است. هرچند که به باور بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه  عزم دولت…