مرور برچسب

بازنشر

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است تاثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و در نتیجه رکود بی‌سابقه اقتصاد کشورها، بدون شک رد ملموسی بر آینده زندگی انسان برجای خواهد…