مرور برچسب

بازنشستگان

تعلیق جلسات تعیین حقوق

پس از خبر تعیین حقوق کارمندان دولت، بسیاری تصور کردند که حقوق کارگران نیز همین میزان است اما حقوق کارگران هنوز تعیین نشده است و مرجع تعیین کننده حقوق کارگران تنها…