مرور برچسب

بانک ملی

بانک ملی در کنار شرکت های دانش بنیان

بانک ملی ایران در سال های اخیر و با اوج گرفتن بحران های اقتصادی همواره سعی کرده است در کنار بخش تولید و کارخانه ها و تولید کنندگان ایرانی قرار بگیرد. در همین…

تلاش ملی برای حمایت از کالای ملی

بانک ملی ایران به منظور تحقق رونق تولید، سیاست کمک به کارخانه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار، پرداخت هدفمند تسهیلات را در پیش گرفته درحالی که در چند سال اخیر این سیاست…