مرور برچسب

بحران اجاره بها

تیر خلاص به اجاره‌بها!

امروز که بیش از هفت سال از سکان داری دولت تدبیر و امید در ساختمان پاستور می‌گذرد، بازار مسکن در اوج بحران خود ایستاده و روند صعودی قیمت ها، بار تازه ای بر نگرانی های…