مرور برچسب

بسته معیشتی کرونا

۲+۱ بسته حمایتی دولت

شیوع کرونا و قرنطینه خانگی میلیون‌ها نفر در ایران در آستانه سال نو، بسیاری از جمعیت مزد بگیر ایران را چشم انتظار سیاست‌های حمایتی دولت کرده است. واریز حقوق آخر سال…

جهانگیری بحران کرونا

گسترش ویروس کرونا در جهان تبدیل به بحران بزرگی شده است. راهکارها و رویکردها برای مهار این بحران در کشورها تقریبا مشابه است اما اجرای آنها در کشورهای مختلف تفاوت…