مرور برچسب

بوئینگ

تنش در تزانزیت هوایی

امروز صبح یک هواپیمای مسافربری در ایران سقوط کرد و مسافران آن کشته شدند. ایران بستر حوادث است، این روزها هرروز صبح با شنیدن اخبار ناگوار بیدار می شویم یا اینکه از…