مرور برچسب

بودجه ۱۴۰۰

رشد منفی اقتصاد در سال 1400

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می…

گذر بودجه از خوان اول

لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 فعلاً از خان اول بهارستان عبور کرد و روز گذشته کلیات این بودجه با 23 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه…