مرور برچسب

بیتا محسنی

فارابی زیرِ تیغِ کندِ شفافیت!

بیتا محسنی _ سینمای ایران در یک دهه اخیر جدا از معضلات ساختاری ، بستری برای ورود و خروج پول های مشکوک شده است. این روند با توجه به آن چه در سطر های پیش گفته شد، باعث…

مُزدهای مجلسی…!

سال های ابتدایی دهه هشتاد و اولین سال ریاست غلام علی حداد عادل در مجلس هفتم، مصادف شد با  اولین افشای فیش حقوقی نمایندگان مجلس از سوی رسانه های اصلاح طلب؛ یک افشاگری…